Model EFQM

Model EFQM

 

El Model Europeu d'Excel·lència EFQM (European Foundation for Quality Management) és el model de més prestigi i rellevància a Europa. És un model no normatiu, que té com a objectiu principal ajudar les organitzacions a conèixer-se millor i comprendre les relacions entre el que fan i els resultats que són capaces d'assolir i, consegüentment, a millorar-ne el funcionament.

La principal aplicació del model són les autoavaluacions, que permeten a les organitzacions mesurar en quin lloc es troben en el camí cap a l'excel·lència, identificar possibles mancances i implantar solucions que les facin avançar. Així mateix, es pot utilitzar com a guia per a definir i desplegar l'estratègia de l'organització, i per identificar-ne els objectius i les capacitats i recursos necessaris per a assolir-los. L'aplicació del model pot portar les organitzacions a obtenir el Segell d'Excel·lència Europea, un distintiu amb reconeixement internacional que acredita l'alt nivell d'excel·lència en la gestió de les organitzacions a què s'atorga.

El Servei d'Organització i Qualitat impulsa l'aplicació del Model EFQM a unitats i serveis de la Universitat orientant, formant i coordinant els processos d'avaluació, i donant suport als processos de reconeixement extern.

La primera unitat de la Universitat que va obtenir un segell d'excel·lència europea va ser la Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

El mes de gener de 2016 el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) va obtenir el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 400+ i, al mes de març de 2018, el segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+.

Comparteix-ho: