Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Treball final de màster

Els estudiants elaboren el treball final del GDO (10 crèdits) de forma autònoma sota l'orientació i supervisió d'un professor i la seva temàtica serà lliure dins de l'espectre de temàtiques previstes en el programa.

Un cop finalitzat, el treball és presentat i defensat públicament davant d'un tribunal format per professorat del GDO, que procedeixen a avaluar d'acord amb els criteris habituals en la presentació i defensa de treballs científics i professionals.

Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona

Guia TFM

Comparteix-ho: