Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicologia General Sanitària

Presentació

Sala d

El màster universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona té com a objectiu la formació de graduats i llicenciats en Psicologia perquè puguin exercir la professió sanitària anomenada psicòleg general sanitari, segons es recull en la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 general de salut pública (BOE de 5-10-2011).
Segons aquesta Llei, «correspon al psicòleg general sanitari, la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre els aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris».

El títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional per compte propi o aliè en l'àmbit sanitari i inscriure les unitats assistencials o consultes de psicologia en el Registre general de centres, serveis i establiments sanitaris.

El màster consta de 90 crèdits, dels quals 78 són obligatoris. D'aquests, 30 corresponen a Pràctiques en centres externs i 12 al Treball Final de Màster. La modalitat de docència és presencial.

Els estudiants interessats a prosseguir estudis de doctorat després d'acabar el màster poden consultar aquest document.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits90
Professionalitzador
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Places70
Idioma de docència70 % castellà i 30 % castellà i català
Preu orientatiu per crèdit18,46 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióADELA FUSTE ESCOLANO
Adreça electrònicamaster.psicologiasanitaria@ub.edu
Comparteix-ho: