Universitat de Barcelona

Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervenció Psicoeducativa
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació OT 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal OT 2n semestre 6
Atenció a l'Alumnat amb Dificultats d'Aprenentatge OT 1r semestre 3
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris OT 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil OT 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament OT 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat OT 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social OT 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç OT 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació OB 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius OT 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual OT 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa OT 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut OT 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals OT 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica OT 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció OT 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament OT 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció OT 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs OT 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars OT 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques OB 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació OT 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 1r semestre 6
Pràctiques Externes OB 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos OT 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 2n semestre 6
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació OT 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal OT 2n semestre 6
Atenció a l'Alumnat amb Dificultats d'Aprenentatge OT 1r semestre 3
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris OT 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil OT 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament OT 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat OT 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social OT 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç OT 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació OB 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius OT 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual OT 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa OT 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut OT 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals OT 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica OT 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció OT 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament OT 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció OT 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs OT 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars OT 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques OB 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació OT 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 1r semestre 6
Pràctiques Externes OB 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos OT 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 2n semestre 6
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Recerca Psicoeducativa
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació OT 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal OT 2n semestre 6
Atenció a l'Alumnat amb Dificultats d'Aprenentatge OT 1r semestre 3
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris OT 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil OT 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament OT 2n semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat OT 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social OT 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç OT 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació OB 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius OT 1r semestre 3
Entorns, Eines i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual OT 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en l'Adultesa i Vellesa OT 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut OT 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals OT 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i d'Escriptura Acadèmica OT 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció OT 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament OT 1r semestre 6
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament: Comunicació Augmentativa i Estratègies d'Intervenció OT 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs OT 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars OT 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològiques OB 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació OT 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 1r semestre 6
Pràctiques Externes OB 1r semestre
2n semestre
14
Procediments, Cànons i Pràctiques de Comunicació Científica i Professional en Psicologia de l'Educació OB 1r semestre 6
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos OT 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació OT 2n semestre 6
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
10
Comparteix-ho: