Benvinguda del degà

M’agradaria adreçar unes paraules de benvinguda a tots els que visiteu la nostra pàgina web, en nom de tot el personal de la Facultat.

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona és un centre de referència, tant en el sistema universitari català com en l'espanyol. Està reconeguda des de fa anys i de manera continuada com el millor centre universitari públic de tot l’Estat per estudiar-hi química, tant en rànquings estatals com internacionals. En l’actualitat no només impartim els graus de Química, d’Enginyeria Química i d’Enginyeria de Materials, sinó també màsters universitaris i programes de doctorat. Així mateix, la nostra vocació internacional queda reflectida en la participació en dos màsters Erasmus Mundus, un dels quals està coordinat directament per un professor de la Facultat.

Complementàriament a la vessant purament docent, el personal de la Facultat de Química duu a terme una investigació d’alt nivell, amb 34 grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i una participació directa en instituts de recerca. Diversos membres de la Facultat participen en projectes nacionals i internacionals, amb la productivitat científica més notòria entre els centres de química universitaris de l’Estat espanyol.

Sense oblidar la nostra gran tradició, avui la Facultat de Química s’enfronta a múltiples reptes per garantir la seva renovació i modernització contínua: assegurar el relleu generacional i la promoció del personal docent i investigador; consolidar i incrementar la presència internacional de la Facultat; formar i dimensionar adequadament el personal d’administració i serveis per a les tasques que fan; renovar els laboratoris de docència i recerca; completar el pla d’autoprotecció; afavorir la transferència de coneixement, i obrir la Facultat al món professional i al conjunt de la societat. Per superar-los, l’equip deganal necessitarà el suport de tothom.

Amb aquesta voluntat de servei, us animo a acostar-vos a la nostra Facultat, amb la seguretat que hi trobareu la nostra competència, interès i esforç per satisfer les vostres demandes.

 

Miquel Vidal Espinar
Degà de la Facultat de Química

Comparteix-ho: