Indicadors i rànquings

Indicadors

Alguns organismes i agències recullen periòdicament una sèrie d'indicadors sobre el funcionament dels ensenyaments universitaris. Aquests indicadors es refereixen a dades d'accés, resultats acadèmics, planificació, satisfacció de l'alumnat i del professorat, etc.

 

Rànquings

Des de fa uns anys s’han anat establint uns rànquings de les universitats de tot el món, que han madurant al llarg del temps i que s’estan consolidant com indicadors de la seva qualitat acadèmica i científica. No cal dir que cada cop es prenen més en consideració i moltes vegades serveixen de guia per als estudiants propis i estrangers, per fer els seus estudis o recerca a una o altra. Fins i tot, com que els bescanvis es realitzen mitjançant convenis, moltes universitats només plantegen o faciliten relacions amb determinades universitats que ocupen posicions de relleu. Hi ha una dotzena de rànquings coneguts, que publiquen els seus estudis periòdicament, dels quals vuit els donen per matèries i cinc per disciplines. Malgrat tots aquests rànquings consideren diferents percentatges per a les diferents variables en què basen el seus estudis, la Universitat de Barcelona gaudeix de molt bona reputació, ocupant en gairebé tots el primer lloc entre les espanyoles i figurant entre les primeres cent o dues-centes europees i mundials.

Les disciplines en les quals participa la Facultat de Química són Química, Enginyeria Química i Ciència dels Materials. La Universitat de Barcelona ocupa posicions rellevants dins dels rànquings per disciplines, estant així en general entre les 51-100 primeres del món en Química, arribant a estar entre les 101-150 primeres en Enginyeria Química i Ciència dels Materials. També figura la primera espanyola en Química i Ciència dels Materials així com la cinquena en Enginyeria Química, els últims 10 anys.

 

Comparteix-ho: