Detall

Comunicat del Deganat de la Facultat de Química sobre les classes telemàtiques

Notícies | 14-10-2020

Davant dels recents comunicats del Departament de Salut, del Consell Interuniversitari de Catalunya i del rector de la Universitat de Barcelona en relació amb l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID19, el Deganat de la Facultat de Química fa constar:

  • que les mesures transitòries tenen com a objectiu la reducció de la mobilitat de la comunitat universitària i que en cap cas estan relacionades amb dubtes sobre les mesures de protecció sanitària i de seguretat adoptades per les facultats de la nostra universitat;
  • que ha consensuat amb els responsables dels ensenyaments de grau i màster reduir la docència presencial i cancel·lar de manera general, des del dijous 15 d’octubre i fins al divendres 30 d’octubre, ambdós inclosos, les activitats lectives teòriques presencials, amb les excepcions pertinents acordades pels responsables dels ensenyaments;
  • que es continuaran fent de manera habitual altres activitats docents i avaluatives que requereixen presencialitat, com ara pràctiques de laboratori, pràctiques externes o, si escau, proves avaluatives.

Els responsables dels ensenyaments de grau i màster que s’imparteixen a la Facultat proporcionaran, si escau, informació concreta sobre l’afectació de les mesures transitòries en les activitats lectives teòriques als docents i a l'alumnat implicats.


Comparteix-ho: