Innovació i recerca en docència

Innovació i recerca en docència - introducció
La implantació de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que va sorgir de la Declaració de Bolonya (1999) ha promogut una nova concepció de l'aprenentatge més centrada en l'alumnat i ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar noves estratègies docents que substitueixin o complementin les metodologies tradicionals. Malgrat l'escas finançament per portar a terme una tasca tan complexa, en la nostra Facultat existeixen des de fa temps grups que duen a terme valuoses activitats en el marc de diversos projectes de millora i innovació docent, així com de recerca en docència.

Recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge (RIMDA)

Programa de recerca en docència universitaria (REDICE)

  • L'avaluació continuada i la seva influència en el procés d'ensenyament-aprenentatge en el Grau de Quimica de la Universitat de Barcelona. Estudi sobre els èxits, mancances i reptes pendents

    Referència: REDICE18-2223

    Investigador principal: Joan Antoni Farrera Piñol

Comparteix-ho: