Detall

Noves maneres de treballar en química orgànica tradicional

Notícies | 20-03-2019

L'Acord de París sobre el canvi climàtic i el creixent interès científic i tecnològic en la valorització de biomassa estan portant a explorar noves maneres de treballar en l'àmbit de la química orgànica tradicional. Entre aquestes novetats hi ha la millora de la transformació de compostos habituals, com ara la de les cetones en alcohols i hidrocarburs, i viceversa.

En un treball conjunt publicat recentment a la revista Nature Catalysis, investigadors de l'Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTC-UB) i de l’Institut de Química de la Universitat de Leiden (Holanda) han estudiat la reducció electroquímica de l'acetona, la més simple i probablement més important de les cetones.

Els investigadors van trobar que alguns elèctrodes de platí usats en la cel·la electroquímica són inerts, mentre que d'altres produeixen propà (un alcà) i alguns altres produeixen isopropanol (un alcohol). Segons els autors, aquesta extraordinària selectivitat és deguda a l'estructura a escala atòmica dels elèctrodes de platí.

Aquest treball ofereix alternatives noves i potser més sostenibles per aproximar-se a la química orgànica tradicional.

 

Referència de l’article

C. J. Bondue, F. Calle-Vallejo, M. C. Figueiredo i M. T. M. Koper. «Structural principles to steer the selectivity of the electrocatalytic reduction of aliphatic ketones on platinum». Nature Catalysis, 2019. Doi: 10.1038/s41929-019-0229-3