Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Química

Pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és el conjunt d'accions que es promouen per tal d'informar, orientar i donar suport de forma personalitzada als estudiants de la titulació des de l'inici fins al final dels seus estudis. Distribueix les seves activitats en tres etapes:

  • Fase inicial
  • Fase de desenvolupament
  • Fase d'orientació professional

 

La darrera versió del PAT va ser aprovada pel Consell d’estudis del grau de Química el 2 de febrer de 2021, després d'una primera revisió aprovada el 31 de maig de 2018 sobre el text original aprovat el 14 de novembre de 2010.

Quin és el meu tutor?

Canvi de tutor

El PAT preveu el canvi de tutor a petició de l'estudiant o del tutor. El canvi haurà de ser sol·licitat per escrit raonat adreçat al Coordinador del PAT.

En cas d'incompatibilitat o enfrontament entre tutor i estudiant, el Coordinador del PAT podrà realitzar un canvi de tutor n'informarà d'aquests canvis al Consell d'Estudis.

Coordinadora del PAT

Comparteix-ho: