Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Química

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Ampliació de Química Analítica OB 1r semestre
2n semestre
6
Anàlisi Instrumental OB 1r semestre
2n semestre
6
Bioinorgànica OT 1r semestre 3
Biologia FB 1r semestre
2n semestre
6
Biomaterials OT 2n semestre 3
Bioquímica OB 1r semestre
2n semestre
6
Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica OT 1r semestre
2n semestre
6
Bioquímica i Microbiologia Industrials OT 1r semestre 6
Ciència de Materials OB 1r semestre
2n semestre
6
Creativitat, Innovació i Emprenedoria OT 2n semestre 3
Cristal·lografia OT 1r semestre 3
Documentació Química OB 1r semestre
2n semestre
3
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte OT 2n semestre 6
Enginyeria Química OB 1r semestre
2n semestre
6
Entorn Professional OT 2n semestre 3
Física I FB 1r semestre
2n semestre
6
Física II FB 1r semestre
2n semestre
6
Gènere, Ciència i Tecnologia OT 1r semestre 3
Geoquímica OT 2n semestre 3
Gestió de Projectes TR 1r semestre
2n semestre
6
Innovació i Creativitat en Organitzacions OT 2n semestre 3
Introducció a la Nanotecnologia OT 2n semestre 3
Laboratori Bàsic de Química Analítica OB 1r semestre
2n semestre
4.5
Laboratori Bàsic de Química Física OB 1r semestre
2n semestre
4.5
Laboratori Bàsic de Química Inorgànica OB 1r semestre
2n semestre
4.5
Laboratori Bàsic de Química Orgànica OB 1r semestre
2n semestre
4.5
Laboratori de Química Analítica OB 1r semestre
2n semestre
6
Laboratori de Química Física OB 1r semestre
2n semestre
6
Laboratori de Química Inorgànica OB 1r semestre
2n semestre
6
Laboratori de Química Orgànica OB 1r semestre
2n semestre
6
Matemàtiques I FB 1r semestre
2n semestre
6
Matemàtiques II FB 1r semestre
2n semestre
6
Materials i Medi Ambient OT 1r semestre 3
Materials Inorgànics OT 1r semestre
2n semestre
3
Organometàl·lics OT 1r semestre
2n semestre
3
Polímers en la Indústria OT 1r semestre 3
Pràctiques Externes PR 1r semestre
2n semestre
12
Pràctiques Externes PR 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques Externes PR 1r semestre
2n semestre
9
Processos Industrials i Catàlisi Aplicada OT 1r semestre
2n semestre
3
Qualitat i Prevenció OB 1r semestre
2n semestre
3
Química Ambiental OT 1r semestre
2n semestre
3
Química Analítica OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Analítica del Medi Ambient i de l'Alimentació OT 2n semestre 3
Química Analítica en l'Àmbit Farmacèutic i en Bioanàlisi OT 1r semestre 3
Química Aplicada I FB 1r semestre
2n semestre
6
Química Aplicada II FB 1r semestre
2n semestre
6
Química Bàsica I FB 1r semestre
2n semestre
6
Química Bàsica II FB 1r semestre
2n semestre
6
Química Bioorgànica OT 2n semestre 3
Química Computacional OT 1r semestre 3
Química Física I OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Física II OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Física III OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Inorgànica I OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Inorgànica II OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Inorgànica III OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica OT 1r semestre
2n semestre
6
Química Orgànica I OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Orgànica II OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Orgànica III OB 1r semestre
2n semestre
6
Química Supramolecular OT 2n semestre 3
Quimiometria OT 1r semestre
2n semestre
3
Reconeixement i Interaccions Moleculars OT 2n semestre 6
Recursos Informàtics per a la Química FB 1r semestre
2n semestre
6
Síntesi Orgànica OT 1r semestre
2n semestre
6
Sistemes Col·loïdals i Macromolècules OT 1r semestre 3
Superfícies i Catàlisi OT 2n semestre 3
Tècniques de Comunicació, Divulgació i Didàctica OT 1r semestre 6
Tècniques de Separació OT 1r semestre
2n semestre
6
Tecnologia Electroquímica OT 1r semestre 3
Tecnologies del Medi Ambient OT 1r semestre 6
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
12
Comparteix-ho: