Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Química

Accions de suport i d'orientació

La Facultat de Química realitza diverses accions de suport i orientació als estudiants. L’eina més important és el Pla d’Acció Tutorial que pretén informar, orientar i donar suport de forma personalitzada als estudiants de la titulació des de l'inici fins al final dels seus estudis. A més, els professors responsables de les assignatures realitzen accions de suport i orientació dins el seu àmbit.

Finalment, els estudiants de primer curs disposen de l’ajuda dels estudiants mentors que els guien en diversos aspectes pràctics i quotidians de la titulació.

Comparteix-ho: