Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació de cada assignatura del màster està explicat al corresponent pla docent, que es pot consultar a la guia acadèmica.
Comparteix-ho: