Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El Pla d’estudis consta de 60 ECTS distribuïts en dos semestres (un curs acadèmic): 18 obligatoris, 24 optatius i 18 de treball final de màster.

Les assignatures optatives s’han de triar-se del programa del máster. Es poden escollir entre dues opcions pels ECTS optatius:
- 8 assignatures teòriques (24 ECTS).
- 5 assignatures teòriques (15 ECTS), i Recerca Pràctica (9 ECTS) a desenvolupar en un laboratori de recerca.

 

 

Comparteix-ho: