Pedro Gallo De Puelles

Doctorat en Sociologia (2000), London School of Economics

Àrees de recerca:
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Salut, qualitat de vida i felicitat
    • Joventut i infància
  • Organitzacions socials
    • Dinàmiques institucionals i organitzatives