en directe

CLUB 31 - L'ambigüitat: un enfocament interdisciplinari

9 vídeos
Segueix Segueix i comparteix

Divendres 27 d’octubre de 2023 

Aula Joan Maragall. Facultat de Filologia de la UB.  

El Grup d'Estudi de la Variació i la secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB organitzen el trenta-unè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. 

En aquesta nova edició del CLUB ens proposem estudiar el fenomen de l’ambigüitat des de diferents perspectives, des de les més “internes” a la llengua o gramaticals, fins a les pragmàtiques, lligades a l’ús, i les més “externes”, associables sobretot amb els camps filosòfic i jurídic. Des de les primeres, ens preguntarem fins a quin punt l’ambigüitat es pot diferenciar de fenòmens com la generalitat de sentit, la vaguetat o la sensibilitat al context; des de les segones, explorarem com es maneja l’ambigüitat en la construcció d’ecosistemes jurídics intel·ligents, per una banda, i en l’enginyeria conceptual, per una altra.