en directe

Debate. El impacto de las prácticas clínicas de escaso valor en nuestro entorno

18 maig, 2018
Castellà
Públic
Número de màster
3792
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

El 18 de maig de 2018 al Paraninf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, té lloc la Jornada 'Com revertir pràctiques clíniques d'escàs valor'; un espai de debat amb Vinay Prasad, hematòleg-onocòleg i professor de Medicina de la Oregon Health and Sciences University.

Moment de debat, moderat per Sandra García Armesto, directora gerente de l'Institut Aragonès de Ciències de la Salut. Convidat al debat, el citat Vinay Prasad, hematòleg-oncèleg i professor de Medicina a la Oregon Health and Sciences University. Ponents: Marta Expósito, metge de familia, directora de la EAP Sabadell Nord i Ca n'Oriac del CAMFIC.; Xavier Viñolas, president de la Societat Catalana de Cardiologia; Juan José Espinós, ginecòleg a l'Hospital de Sant Pau; Joan Miquel, cirurgià ortopèdic i traumatòleg de l'Hospital d'Igualada.

La llista de pràctiques clíniques de poc valor elaborada per Vinay Prasad i Adam Cifu afecta tot el ventall de l'activitat sanitària. No obstant això, hem observat que hi havia quatre especialitats més significades. Especialistes en cadascuna d'elles ens explicaran què pensen de les pràctiques de la llista relacionades amb la seva especialitat i quin és l'impacte en el nostre entorn.El 18 de mayo de 2018 en el Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, tiene lugar la Jornada 'Cómo revertir prácticas clínicas de escaso valor'; un espacio de debate con Vinay Prasad, hematólogo-onocòleg y profesor de Medicina de la Oregon Health and Sciences University.

Momento de debate, moderado por Sandra García Armesto, directora gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Invitado al debate, el citado Vinay Prasad, hematólogo-oncèleg y profesor de Medicina en la Oregon Health and Sciences University. Ponentes: Marta Expósito, médico de familia, directora de la EAP Sabadell Norte y Ca n'Oriac del CAMFIC .; Xavier Viñolas, presidente de la Sociedad Catalana de Cardiología; Juan José Espinós, ginecólogo en el Hospital de Sant Pau; Joan Miquel, cirujano ortopédico y traumatólogo del Hospital de Igualada.

La lista de prácticas clínicas de escaso valor elaborada por Vinay Prasad y Adam Cifu afecta a todo el abanico de la actividad sanitaria. Sin embargo, hemos observado que había cuatro especialidades más significadas. Especialistas en cada una de ellas nos explicaran qué piensan de las prácticas de la lista relacionadas con su especialidad y cuál es el impacto en nuestro entorno.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual