en directe

Recerca en Directe

1 novembre, 2008
Català
Públic
Número de màster
1017
Icona notificar Notificar

 El reportatge mostra que la recerca és el nou motor de l'economia i per assolir l'excel·lència cal innovar. Aquest és l'objectiu del Parc Científic de Barcelona (PCB), juntament amb empreses de l'àmbit de les ciències de la vida. Per fer-ho visible, el PCB vol comunicar ciència.
El programa Recerca en directe que funciona des de 2003 està dirigit als estudiants de batxillerat que tenen l'oportunitat de presentar llurs experimentscientífics; els millors treballs reben un premi. Científics i investigadors dinamitzen les activitats divulgatives.
La gravació té lloc a diferents indrets i espais cíentífics de Barcelona al llarg de 2008.

© Unitat de Producció Audiovisual