en directe

Videotutorial TREHS (català)

8 octubre, 2018
Català
Públic
Número de màster
3564
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar
Aquest és el vídeo tutorial del programari d’accès obert TREHS, que ha estat desenvolupada dins del projecte LIFE+ TRivers (LIFE13 ENV/ES/000341) amb l’objectiu de millorar la gestió dels rius temporals. Aquest programari permet l'entrada i emmagatzematge d’informació provinent de simulacions del flux (models), dades reals de cabals, entrevistes fetes a la ciutadania local, observacions in situ i interpretacions de fotografies aèries. Basant-se en aquestes dades, TREHS classifica el règim del riu emprant una nova categorització que té en compte la freqüència de les tres fases aquàtiques principals: l’aigua corre, les basses estan desconnectades o la llera del riu està seca. A més, per a determinar el règim natural i observat del riu, TREHS empra sis mètriques que descriuen la freqüència d’aquestes fases aquàtiques i el seu patró temporal d'ocurrència. Així doncs, TREHS caracteritza les diferències entre el règim natural i l’observat, ofereix una diagnosi de l'estat hidrològic (grau d’alteració hidrològica) juntament amb una valoració de la importància i robustesa d'aquesta diagnosi, i recomana el millor període per a mostrejos relacionats amb la qualitat biològica. Finalment, per tal d'avaluar l'estat ecològic, TREHS també permet calcular diversos índexs sobre la qualitat hidromorfològica i biològica d'un tram de riu.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual