Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Biotecnologia
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Pla d'estudis
Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens
Calendari
Informació d'accès i matrícula
Altra informació acadèmica
Dades de l'ensenyament
Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Més informacióMés informació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens

La Guia acadèmica de l'ensenyament s'està elaborant i s'anirà completant al llarg dels propers mesos. Visita sovint aquestes pàgines.

De moment, pots consultar el pla d'estudis.

 

CURS 2014 - 15

Calendari d'examens

1R. CURS

PROGRAMACIÓ DE 1R CURS SEGON SEMESTRE

1r. Semestre 2n. Semestre
Matemàtiques Citologia i Histologia
Física Bioquímica
Química Química Orgànica
Biologia 1 Estadística
Biologia 2 Enginyeria Química

 

 

2N. CURS

PROGRAMACIÓ DE 2N CURS SEGON SEMESTRE

1r. Semestre 2n. Semestre
Metabolisme
Genètica Molecular Fisiologia Animal
Biologia Cel.lular Genètica: Anàlisi genètica
Macromolècules Biològiques  
Microbiologia  

2N. CURS (crèdits optatius)

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

2n. Semestre
Processos biotecnològics
Bioreactors

 

 

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA

2n. Semestre
Processos i bioreactors
Biotecnologia de la producció vegetal

 

3R. CURS

PROGRAMACIÓ DE 3R CURS SEGON SEMESTRE

1r. Semestre 2n. Semestre
Enginyeria Genètica Transgènesi i millora Vegetal
Microbiologia Industrial Alimentària Cultius Cel.lulars i Enginyeria Tissular
Bioquímica i Fisiologia Vegetal Microbiologia Ambiental i Processos Sostenibles
Immunologia Bioinformàtica
Transgènesi i millora Animal  

3R. CURS (crèdits optatius)

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA MOLECULAR

2n. Semestre
Virologia

 

 

MENCIÓ BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA

2n. Semestre
Tecnologia de la reproducció animal

 

 

4T. CURS

PROGRAMACIÓ DE 4T CURS SEGON SEMESTRE

OBLIGATÒRIES
Disseny Experimental i Anàlisi de dades (DEAD) (6c) *
Aspectes legals i gestió de projectes (6c)
Practicum I (6c) *
Practicum II (6c) *
Treball Final de Grau (12c) *
Optatives (24c)
* assignatures amb possibilitat de doble semestralització (matrícula al setembre o al febrer)
OPTATIVES PROGRAMADES *
1r. Semestre 2n. Semestre
Biomaterials i Nanotecnologies Micologia Aplicada
Seguretat Alimentària Molècules bioactives extretes d'animals, plantes i fongs
Control del Metabolisme i Desenvolupament Vegetal Control de plagues i malalties de les plantes
Tecnologia de la producció animal Aqüicultura
Immunobiotecnologia  
* optatives programades des de el Grau de Biotecnologia
OPTATIVES PROGRAMADES DES D'ALTRES GRAUS
1r. Semestre 2n. Semestre
Enginyeria Genètica Avançada (Grau de Bioquímica) Models d'integració fisiològica (Grau de Biologia)
Tècniques de Diagnòstic (Grau de Ciències Biomèdiques) Reconeixement i interaccions moleculars (Grau de Bioquímica)
Genètica Humana (Grau de Ciències Biomèdiques) Teràpia cel·lular i gènica (Grau de Ciències Biomèdiques)
Biologia del Càncer (Grau de Ciències Biomèdiques) Economia i Empresa (Grau d'Enginyeria Química)

 

Exàmens curs 2014-15

Exàmens segons assignatura

La Guia acadèmica de l'ensenyament s'està elaborant i s'anirà completant al llarg dels propers mesos. Visita sovint aquestes pàgines.

De moment, pots consultar el pla d'estudis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biologia
Última actualització o validació: 20.01.2015
imatge de maquetació