Matrícula més de 60 crèdits

Informació general

L'alumnat que no compleixi amb la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona i vulgui matricular més de 60 crèdits - fins a un màxim de 78 - haurà de sol·licitar telemàticament l'autorització.

Per al curs 2023-24 es podrà fer la sol·licitud per internet des de l'1 de juliol de 2023 fins al 6 de març de 2024.

Es podrà consultar o modificar la sol·licitud en qualsevol moment durant el termini de presentació.

La resolució la farà el/la Cap d'Estudis del Grau corresponent i es farà arribar al correu electrònic que s'ha facilitat en el moment de fer la sol·licitud.

Totes les sol·licituds per matricular més de 60 crèdits s’han de fer de manera telemàtica.

El tràmit sols estarà obert durant el període establert cada curs.