Anul·lació de matrícula

Informació general

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

 

Calendari

Les dates per a fer anul·lacions de matrícula són les que es recullen a la Normativa modificació i anul·lació de matrícula

 

Accés als tràmits

Totes les anul·lacions de matrícula s’han de fer de manera telemàtica dins dels períodes establerts cada curs.

És un requisit indispensable estar al corrent de tots els pagaments per poder fer una sol·licitud d'anul·lació de matrícula.

S1. Anul·lació total de matrícula (tràmit en línia)

S4. Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals (tràmit en línia)