Canvi de grup

L'alumnat al qual li representi qualsevol dificultat el grup que li ha estat assignat, pot demanar un canvi de grup per tal que el/la Cap d'estudis de l'ensenyament valori el cas particular.

 

Presentació de sol·licituds

S'ha de fer arribar el model de sol·licitud de canvi de grup a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia via correu electrònic a secretaria-biologia@ub.edu o presencialment en horari d'atenció al públic.

 

Documentació que cal adjuntar

Cal presentar qualsevol document demostratiu de la incompatibilitat de l'horari assignat.

Comparteix-ho: