Canvi de grup

Sol·licitud a presentar al/la Cap d'estudis del vostre ensenyament en el cas que us presenti qualsevol dificultat el grup que us ha estat assignat. Aquest motiu s'ha de raonar i justificar amb la documentació adient.

Comparteix-ho: