imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona
DOCTORAT EN BIODIVERSITAT
Facultat de Biologia
Imatge de diagramació
Inici FacultatDirectori UB Inici UB
Castellano  
imatge de diagramació

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Antropologia Biològica/Biodiversitat Animal i Vegetal/Conservació i Gestió de la Biodiversitat

imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Doctorat
Presentació
Notícies
Objectius i Competències
Accés i Admisió
Professorat i Linies d'investigació
Comissions de Seguiment - Tesis - Estudiants

Sistema de Garantia de Qualitat

Procesos Administratius
Gestió Acadèmica
Activitats Formatives
Queixes/Suggerimens
 
Icona d'informació Per a més informació:

Facultat de Biologia
Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 14 61
Fax: 93 403 57 40

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Presentació

El Programa de Doctorat en Biodiversitat és un programa de tercer cicle conjunt entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que participen també investigadors d'altres institucions i entitats d'investigació, disenyat per a la formació en investigació científica de qualitat, que capacita als doctorants per a la seva incorporació en les més prestigioses institucions d'investigació i gestió de la Biodiversitat.

El Doctorat de Biodiversitat té com a finalitat la formació d'investigadors especialistes en l'origen, manteniment, evolució i ús sostenible de la diversitat biològica i capacitar-los per a la seva futura incorporació en universitats, institucions d'investigació i centres de gestió tant privats com de l'Administració. El Programa ofereix als estudiants d'investigació l'oportunitat de treballar amb especialistes reconeguts en diferents tòpics relacionats amb les prioritats investigadores actuals de les institucions universitàries implicades.

El Programa està organitzat en quatre opcions (especialitzacions o itineraris) d'investigació i els estudiants admesos seran adscrits a una d' elles:

  • BIO01: Antropologia Biològica
  • BIO02: Biodiversitat Animal
  • BIO03: Biodiversitat Vegetal
  • BIO04: Conservació i Gestió de la Biodiversitat

Institucions participants:

Es un Programa de Doctorat conjunt entre les Universitats de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Autònoma de Barcelona, la col·laboració està regulada mitjançant Conveni.

En ell participen també investigadors d'altres institucions o centres, com:

  • Institut De Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) (www.ibe.upf-csic.es)
  • Centre d'estudias avançats de Blanes (CEAB) del CSIC (www.ceab.csic.es)
  • Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (www.irta.es)
  • Institut Català de Paleontologia (ICP) que integra l'antic Institut de Paleontologia Miguel Crusafont (www.icp.cat)

Es tracta d'un Programa Interdepartamental en el que participen departaments de diferents facultats de la Universitat de Barcelona (Biologia Animal i Biologia Vegeta de la Facultat de Biologia, Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia, Salut Pública de la Facultat de Medicina, Metodologia de les Ciències del Comportament i Psiquiatria i Psicologia Clínica, de la Facultat de Psicologia i de la Universitat Autònoma de Barcelona Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Facultat de Biociències, Psiquiatria i Medicina Legal de la Facultat de Medicina, Medicina i Cirurgia Animal i Salut i Anatomia Animal de la Facultat de Veterinària.

Estructura:

L'estructura general del Programa s'ajusta a les normatives de les Universitats participants (Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona) al empara de les disposicions del RD 56/2005, del 21 de gener, del RD 1393/2007, del 29 d'octubre, i del RD 99/2011, del 10 de febrer.

El Programa complert consta de:

  • un període de formació previ (segon cicle, d'un mínim de 60 ECTS) constituït pels Màsters Universitaris de Biodiversitat i Biologia Humana, i
  • un període d'investigació (tercer cicle, Estudis de Doctorat) que finalitza amb l'elaboració i defensa de la tesis doctoral. La durada dels estudis de doctorat és 3 o 5 anys segons si la dedicació sigui a temps complert o parcial, amb la possibilitat d'una pròrroga excepcional de 2 o 3 anys, respectivament.

Història:

L'actual Programa de Doctorat de Biodiversitat és el resultat de la transformació d'antics programes de doctorat regulats pel RD 778/1998, del 20 de abril (“Antropologia Biològica”, “Zoologia”, y parcialment “Biologia Vegetal”).

Els estudis de doctorat en Antropologia Biològica, Biodiversitat i Biologia Vegetal han obtingut la menció de qualitat otorgada als programes de doctorat interuniversitaris d'universitats espanyoles en els anys 2004 (MCD2004-00348; Resolució de 22 de juny de 2004, BOE 05-07-04; Doctorats: Antropologia Biològica i Els Primats i l'Origen de l'Home, 2005 (MCD2005-00105); Doctorat: Biologia Vegetal, 2006 (MCD2006-00431 i MCD2006-00558); Resolució de 11 d' agost de 2006, BOE 30-08-06; Doctorat: Antropologia Biològica i Perinatologia i 2008 (MCD2006-00431 i MCD2007-00250); Resolució de 20 d' octubre 2008, BOE 12-11-2008; Doctorats: Biodiversitat i Primatologia i Menció cap l’Excelencia al'any 2011 (MEE2011-0540 i MEE2011-0489); Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE 20-10-2011; Doctorats: Biodiversitat i Biologia Vegetal.

 

 

 

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:23.10.2014