Mensaje de error

El filtro de spam instalado en este sitio no está disponible actualmente. Según las políticas del sitio, no podemos aceptar nuevos envíos mientras se resuelve el problema. Por favor intente enviar el formulario de nuevo en un par de minutos.

Añadir nuevo comentario

En primer lloc fel.licitar a l'Alice perque aquest es un article molt interessant y clarificador sobre un tema del que encara es parla poc.
Es un tema important, no solament per projectes científics i d'investigacio, si no que penso que es extensiu a moltes tipologíes de projectes, tant a empreses com a les administracions. Son molts els recursos que es dediquen a tota mena de projectes i si la gestio de tota la informacio relacionada amb cada un d'ells es sistematitzes i conserves amb criteris i medis que assegurin el seu aprofitament i reutilitzacio, podriem aprofitar millor els recursos, reduir els terminis i disminuir costos.

Desconec si a la Facultad aquest tipus de plantejaments i els processos que s'en deriven son objecte d'estudi i difusió, pero estic convençut que si es fes, serien una molt bona aportacio que contribuiria a millorar el treball de empreses i administracions, a mes a mes dels centres d'investigacio.

Enhorabona!!