Añadir nuevo comentario

En primer lloc fel.licitar a l'Alice perque aquest es un article molt interessant y clarificador sobre un tema del que encara es parla poc.
Es un tema important, no solament per projectes científics i d'investigacio, si no que penso que es extensiu a moltes tipologíes de projectes, tant a empreses com a les administracions. Son molts els recursos que es dediquen a tota mena de projectes i si la gestio de tota la informacio relacionada amb cada un d'ells es sistematitzes i conserves amb criteris i medis que assegurin el seu aprofitament i reutilitzacio, podriem aprofitar millor els recursos, reduir els terminis i disminuir costos.

Desconec si a la Facultad aquest tipus de plantejaments i els processos que s'en deriven son objecte d'estudi i difusió, pero estic convençut que si es fes, serien una molt bona aportacio que contribuiria a millorar el treball de empreses i administracions, a mes a mes dels centres d'investigacio.

Enhorabona!!