Estudiants

 

Organització dels estudiants de la UB

Claustre

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.

 

El Claustre Universitari està format inicialment pel rector, que el presideix; el secretari general; el gerent; els vicerectors i vicerectores; els degans i deganes i els directors i directores d’escoles universitàries; una representació del personal acadèmic; una representació de l’alumnat, i una representació del personal d’administració i serveis.

Consell de l’Alumnat

És l’òrgan més important de l’activitat de l’alumnat. Està format per tots els estudiants que participen en el Claustre.

 

Per a més informació consulteu http://www.ub.edu/consellalumnat

 

Observatori de l’Estudiant

L’Observatori de l’Estudiant de la Universitat de Barcelona té com a finalitat promoure i fer estudis en l’àmbit de la vida universitària que permetin millorar les polítiques adreçades al col·lectiu d’estudiants. Aquest vídeo n’explica la finalitat i el funcionament.


Per a més informació,consulteu la pàgina http://observatoriestudiant.alumnatub.cat/.

 

Informació d'enllaç:

 

Jornada La Dimensió Social a l’EEES, celebrada el dimarts 15 d'octubre.

 

Estudiants del campus de l’Alimentació membres de la Xarxa d’Estudiants de l’Observatori de l’Estudiant de la UB.

Hotel d’Associacions

És l’espai dedicat a l'organització i gestió de les activitats dels estudiants que permet adreçar-se més directament als òrgans de govern amb representació de l’alumnat.

 

Les seves instal·lacions són el lloc en què es concentren la major part de les activitats administratives que les associacions desenvolupen a la Universitat:

 • Reunions d’associacions
 • Consulta de bases de dades
 • Magatzem d’estris (per a les associacions inscrites)
 • Reunions de comissions
 • Espai de treball per a les associacions

 

Trobareu aquesta informació ampliada, i d’altres, al web de l’Hotel d’Associacions.

Consells d’Estudis dels graus impartits al campus de l’Alimentació de Torribera

 

Organització dels estudiants del campus de l’Alimentació de Torribera

Consell del campus de l’Alimentació

Consell d’Estudiants del campus de l’Alimentació

 • Reglament
 • Composició
 • Documentació
 • Permanent del Consell d’Estudiants del campus
 • Oficina de l’Estudiant del campus

Associació de Nutricionistes i Dietistes Universitaris (ADINU)

 

Normativa d’interès

 

 

Més informació

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte