Documentació

Laboratori

En aquest apartat hi ha la documentació relacionada amb l’organització i el funcionament del campus de l’Alimentació de Torribera. Hi trobareu, doncs, els convenis amb les institucions promotores del projecte de campus, els acords i els convenis amb altres institucions, fundacions i entitats, els acords que la UB ha establert amb altres universitats a través del campus, i les normatives específiques de funcionament de l’activitat del campus. Així mateix, hi podeu trobar documentació estratègica del campus (plans directors), documentació històrica rellevant i documents relacionats amb la història de la Fundació CESNID.

Un apartat especial és el dels convenis amb el sector empresarial, relacionat amb les pràctiques externes i altres acords acadèmics.

 

El primer apartat es dedica a l’arxiu de les actes de les diferents comissions —el Consell del campus, el Consell d’Estudiants i els equips de Direcció—, i el segon es dedica a l’arxiu de documents, presentacions o conferències i articles relacionats amb les funcions i els objectius del campus de l’Alimentació.

 

Així mateix, hi ha un apartat amb la documentació, els tríptics i els avisos de funcionament relacionats amb l’activitat docent. Els articles d’opinió i els articles relacionats amb l’alimentació, d’interès per a l’evolució del projecte, s’arxiven en aquest mateix apartat. També hi tenen espai els documents externs que es considerin d’interès per a la vida del campus.

 

Finalment, cal dir que la documentació relacionada amb l’activitat de recerca i transferència dels grups del campus és als apartats corresponents de Recerca i Transferència i a l’espai dedicat a l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat (INSA).

 

Convenis

Convenis institucionals del recinte de Torribera

 • Conveni de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, de 25 d’abril de 2007
 • Annex XI al Conveni 2007 entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, de 2 d’agost de 2010

Institucions i fundacions

 • Conveni de col·laboració amb la Fundació Triptolemos
 • Conveni de col·laboració amb la Fundació Alícia
 • Conveni de colaboració amb la Fundació elBulli

Universitats

 • Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili
 • Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Conveni de colaboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Empreses

 • Convenis de creació de càtedres d’empreses
 • Convenis de pràctiques externes (a través de la Facultat de Farmàcia)

Documents i normatives del campus

Tractament de dades

 

Direcció

 • Documents de nomenaments de càrrecs
 • Document Proposta de model organitzatiu per al campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona

Docents

Convocatòries i actes de reunions

Direcció

 • Actes de les reunions de la Direcció del campus
 • Actes de les reunions de la Coordinació amb la Facultat de Farmàcia
 • Actes de les reunions de la Comissió Gestora (2008-2012)

Docents

 • Actes de les reunions del Consell d’Estudis
 • Actes del Consell d’Estudiants del campus de l’Alimentació

Memòries

Articles d’opinió

Documentació externa

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 • Pla estratègic municipal
 • Pla de vinculació i relació amb la ciutadania (Pla de comunicació)
 • Pla local de la formació professional i permanent de Santa Coloma de Gramenet (juny de 2012)

Pla estratègic metropolità

 • Campus Diagonal-Besòs

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural

 • Innovació al sector agroalimentari 2012
 • Catalunya, primer clúster regional agroalimentari d’Europa
 • Pla estratègic d’R+I+T agroalimentari 2012-2016

 

Més informació

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte