Notícies del campus

Convocatoria premis Càtedra Banc d'Aliments – UPM a la realització de Projectes Fi de Carrera i Tesis Fi de Master

 

Sota el lema "Difusió de la Cultura del Consum Racional" i amb l'objectiu d'estimular iniciatives que constitueixin una consecució dels fins dels Bancs d'Aliments, es presenta la 1a Convocatòria dels Premis Bancs d'Aliments de la UPM, adreçada a Treballs fi de Carrera o Tesines fi de Màster presentades en Universitats Espanyoles durant el curs 2012-2013 i 2013-2014.

 

S'atorgaran dos premis de 1000 € i dos accèssits de 500 € i podran concórrer a la convocatòria els treballs que versin sobre: processos logístics de recepció, classificació i distribució dels aliments; estudis sobre la millora en els processos de transformació dels aliments; temes relacionats amb la sensibilització i el consum responsable, el paper dels mitjans de comunicació en el foment del consum racional.

 

Es podran presentar sol·licituds fins el 30 de setembre de 2014. El jurat estarà constituït per dos representants de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i dos representants de la Universitat Politècnica de Madrid, donant-se a conèixer la decisió al novembre de 2014.

La Càtedra Bancs d'Aliments - UPM sorgeix d'un conveni de col · laboració entre la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), dins del grup de recerca GESPLAN, amb l'objectiu de conscienciar i promoure el consum racional d'aliments a través d'activitats de formació, transferència de coneixement i foment de la R + d + i.

 

Per a més informació contactar a:
catedrafesbal.agronomos@upm.es
http://ruraldevelopment.es/

 

Més informació en el formulari de la convocatòria.

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte