Draba subnivalis Braun-Blanq. - BCN 52798

Espècies amenaçades
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Bagà: Roc Negre
Recol·lectors:
Soriano Tomàs, Ignasi