Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. grandiflora (Viv.) Maire - BCN 70863

Tipus Cormòfits
Familia:
GENTIANACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: prop de Marsa Saguira (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta