Lotus pedunculatus Cav. - BCN 71133

Tipus Cormòfits
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Imasinen (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta