Phyteuma spicatum L. - BCN-S 1185

General
Familia:
CAMPANULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Bony de la Cremada
Recol·lectors:
no consta
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici