Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. italicum (L.) Font Quer & Rothm. - BCN-S 1458

General
Familia:
CISTACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Lo Planell (Pinetó)
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici