Ribes petraeum Wulfen - BCN-S 1626

General
Familia:
GROSSULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Pleta de Molières
Recol·lectors:
no consta
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici