Iberis amara L. - BCN-S 364

Brassicàcies
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota el Pic d'Erill
Recol·lectors:
Ninot, J. M.
bcns364ll.jpg
Consulta: