Moehringia trinervia (L.) Clairv. - BCN-S 434

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Tibidabo, prop de la Font Groga
Recol·lectors:
Berdalet, E.
Consulta: