Anthyllis cytisoides L. - BCN-D- 12

Herbari Docent
Nom comú:
Albada, botja de cuques, estepa groga, albaida
Familia:
Fabàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre El Masnou, Maresme.
Recol·lectors:
J. Llistosella