Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult. - BCN-D- 48

Herbari Docent
Nom comú:
Atxa, falla, retama
Familia:
Dipsacàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vora Sorribes. Alt Urgell.
Recol·lectors:
A. Sànchez Cuxart & J. Vigo