Heliotropium europaeum L. - BCN-D- 74

Herbari Docent
Nom comú:
Cua d’escorpí, heliotropi, herba d’eruga, herba passerella
Familia:
Boraginàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Cardedeu, entre Santa Agnès i Malanyanes.
Recol·lectors:
J. Llistosella