Hypericum perforatum L. - BCN-D- 195

Herbari Docent
Nom comú:
Pericó
Familia:
Clusiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia