Populus nigra L. - BCN-D- 69

Herbari Docent
Nom comú:
Pollancre
Familia:
Salicàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Vora Queixans, marges del Segre. Cerdanya.
Recol·lectors:
R. Guàrdia & I. Soriano