Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - BCN-D- 105

Herbari Docent
Nom comú:
Avet de Douglas
Familia:
Pinàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Montseny.
Recol·lectors:
No consta