Salvia pratensis L. - BCN-D- 178

Herbari Docent
Nom comú:
Tarró
Familia:
Lamiàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia