Sorbus aria (L.) Crantz - BCN-D- 205

Herbari Docent
Nom comú:
Moixera, pomera borda
Familia:
Rosàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
L'Estany, sobre Corbera. Berguedà.
Recol·lectors:
R. Guàrdia