Asphodelus fistulosus L. - BCN-D- 136

Herbari Docent
Nom comú:
Porrasí, cebollí
Familia:
Liliàcies
Núm. Herbari:
Localitat:
Barcelona, sota Sant Pere Màrtir
Recol·lectors:
Roser Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia