Carex parviflora Host - BCN-S 1434

General
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre la Font del Graller
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici