Campanula cochlearifolia Lam. - BCN 32532

Espècies amenaçades
Familia:
CAMPANULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota els Encantats.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès