Orobanche cernua Loefl. - BCN 32747

Espècies amenaçades
Familia:
OROBANCHACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Tarragona: Delta de l'Ebre, cap a l'Aufacada
Recol·lectors:
Benedí Gonzàlez, Carles & Molero Briones, Julià