Potamogeton crispus L. - BCN 32748

Espècies amenaçades
Familia:
POTAMOGETONACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Illa de Buda. Dins de l'aigua de l'Ebre
Recol·lectors:
Soriano Tomàs, Ignasi