Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin - BCN 33297

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Cantals de Monestero.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert